Pompy głębinowe to maszyny wirowe, które są przeznaczone do pompowania wody z większych głębokości. Elementem roboczym pomp głębinowych jest zwykle zespół wirników łopatkowych, których zadaniem jest maksymalizacja momentu pędu cieczy. Pompy głębinowe są zbudowane w taki sposób, że mogą wykonywać pracę w wodzie, co jest czynnikiem koniecznym w przypadku wykorzystywania tych urządzeń w studniach głębinowych.

Pompy są urządzeniami, które pracują bezawaryjnie. Jednak ich poprawne działanie możliwe jest tylko pod warunkiem posiadania danych zabezpieczeń. W niektóre z tych zabezpieczeń pompy głębinowe są wyposażane już na etapie ich tworzenia. Pozostałe, czyli zabezpieczenie elektryczne przed zachodzącymi zmianami napięcia w sieci, przed niewystępowaniem fazy oraz przed przeciążeniami – wykorzystuje się w zależności od rodzaju pompy i zasilania.

Wykorzystanie pomp głębinowych
Pompy głębinowe wykorzystuje się, tworząc z ich wykorzystaniem – całkowite zespoły głębinowe. Takie zespoły przeznacza się do:

minimalizowania poziomu wód gruntowych;
tłoczenia i maksymalizacji ciśnienia cieczy podczas procesów technologicznych;
systemów wodociągowych;
instalacji odpowiedzialnych za nawadnianie;
zaspakajania wielu innych potrzeb bytowych oraz przemysłowych.

Opisywany rodzaj pomp może pompować uzdatnioną wodę do picia, wodę surową, morską, jak również wody mineralne i termalne, które nie posiadają domieszek ścierających i długowłóknistych. Po wcześniejszym uzgodnieniu z producentem urządzenia – mamy możliwość pompowania przy wykorzystaniu pompy głębinowej innych cieczy, niż tylko woda.

Twoja ocena: oceń teraz
Aktualna ocena: 0 - 0 głosów